Category Archives: KANTA S/S 2020

🔥🔥𝐊𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐌𝐄𝐍𝐒𝐖𝐄𝐀𝐑 𝐁𝐀𝐂𝐊𝐓𝐎𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐒𝐏𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟎🔥🔥

🔥🔥𝐊𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐌𝐄𝐍𝐒𝐖𝐄𝐀𝐑 𝐁𝐀𝐂𝐊𝐓𝐎𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐒𝐏𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟎🔥🔥 Được lấy cảm hứng qua khung cảnh của con người khi phải đối mặt với sự tận thế của trái đất. Khi sự sống trở nên mong manh,con người đứng trước sự sống và cái chết, sinh tồn và diệt vong. 𝐊𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐌𝐞𝐧𝐬𝐰𝐞𝐚𝐫 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐎 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐒/𝐒 […]